تأمین امنیت انتخابات تا پایان شمارش آرا/ جمع‌آوری تخلفات انتخاباتی و انعکاس آن به مراجع مربوطه

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه پلیس امنیت عمومی با اشراف اطلاعاتی در شناسایی کانون های تهدید و آسیب در سطح کشور نقش مهم و حساسی را ایفا می‌کند، گفت: ناجا با آمادگی، مقتدرانه و هوشیارانه مأموریت بزرگ تأمین امنیت انتخابات تا پایان شمارش آراء و تعیین و تثبیت رئیس جمهور و شوراها دنبال می‌کند.