معاون دانشگاه شهید چمران اهواز: حضور در صحنه انتخابات به آینده ما گره خورده است

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: عدم حضور ما بیانگر عدم علاقه به سرنوشت خودمان است و خسرانی که نصیب جامعه می‌شود، اول متوجه خود ما خواهد شد، پس حضور در صحنه انتخابات می‌تواند به آینده ما گره بخورد.