هیچگونه گزارش تخلف و مشکل حادی در حوزه‌های انتخابات شهر و روستا نداشته‌ایم

سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: تا این لحظه هیچ گزارش تخلف و مشکلی حادی در حوزه انتخابات شهر و روستا در سطح کشور نداشتیم. امیدواریم تمهیدات لازم را هم مجریان وهم ناظران تسریع بیشتری داشته باشند.