ابراز تعجب کنید!

با این قابلیت جدید می توانید اگر چیزی را نمی پسندید، ازآن ابراز تعجب کنید

ارتباط برقرار کنید!

با خانواده و دوستان خود مرتبط باشید!

به اشتراک بگذارید!

لحظات بیاد ماندنی خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید!

مکاشفه کنید!

دوستان جدید بیابید، ارتباطات جدید بیابید!

و بیشتر!

باجستجو به چیزهای جدید موردنظرتان دست یابید!

هماهنگ با تلفن همراه!

صد درصد واکنش گرا و منطبق با تلفن همراه و تبلت!